Aktualności

NABÓR DO PROJEKTU „Trening Umiejętności Społecznych"

Fundacja „Stella" im. Agaty Orłowskiej prowadzi nabór do realizacji zadania publicznego pod tytułem „Trening Umiejętności Społecznych"

Kandydaci do projektu:

 • dzieci od 5 roku życia i młodzież niepełnosprawna z powiatu lubartowskiego, parczewskiego i radzyńskiego, w szczególności osoby:
 • z problemami w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych,
 • przejawiające trudności w efektywnej komunikacji,
 • wycofane,
 • nieśmiałe,
 • agresywne,
 • z Zespołem Aspergera,
 • z Zespołem Downa,
 • Autyzmem i innymi dysfunkcjami

Zadanie będzie realizowane poprzez prowadzenie TUS w formie warsztatów grupowych, z częstotliwością 4 spotkań w miesiącu, trwających 1,5 godziny zegarowej każde, w łącznym wymiarze 20 spotkań dla każdego uczestnika.

Czas realizacji zadania: od 01-07-2017 do 31-12-2017

Miejsce realizacji projektu: Fundacja „Stella" im. Agaty Orłowskiej w Lubartowie, ul. Cicha 27

Informujemy, że Trening będzie prowadzony przez 2 terapeutów posiadających wymagane uprawnienia /Certyfikaty/ do prowadzenia TUS oraz 1 wolontariusza wspierającego pracę terapeutów.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej

21-100 Lubartów, ul. Cicha 27, tel. (+48) 605 505 607, e-mail: fundacja@stella.com.pl

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Stella Pack i Fundacja Ronalda McDonalda organizują bezpłatne badania USG dla dzieci

W dniach 20-21 września przyjedzie do Lubartowa Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda, w którym będzie można nieodpłatnie wykonać profilaktyczne badania USG dzieciom na obecność komórek nowotworowych. Do badania zapraszamy dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Aby przebadać dziecko należy się wcześniej zapisać na konkretny dzień i godzinę. Badania będą odbywać się 20 i 21 września w godzinach 10:00- 18:00, na parkingu przed siedzibą firmy Stella Pack, czyli przy ul. Krańcowej 67 w Lubartowie. Badanie trwa około 15 minut i jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne.

Zapisy:

pod numerem telefonu: 796 781 579

w terminie: 15-16.09, godz. 8:00 - 16:00

aby dokonać zapisu dziecka należy podać: Imię i nazwisko dziecka, PESEL dziecka, imię i nazwisko rodzica, tel. kom. rodzica.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

AKCJA ZBIÓRKI NAKRĘTEK TRWA! PRZYŁĄCZ SIĘ!

Zbieramy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który jest niezbędny do prowadzenia kompleksowej terapii usprawniającej. Cel zbiórki jest naprawdę ważny. Wspierajcie nas zbierając nakrętki.

W kilku miejscach pojawią się kosze na nakrętki, które będą przewożone do siedziby placówki, to między innymi szkoła i biblioteka w Firleju, szkoła nr 4 w Lubartowie oraz szkoła w Ostrowie Lubelskim, czekamy na decyzję - pozwolenie szpitala w Lubartowie na postawienie kosza na nakrętki, można je dostarczać również do szkoły w Brzeźnicy Książęcej, do siedziby Stella Pack sp. z o.o. sp.k. w Lubartowie przy ulicy Krańcowej i oczywiście do naszej placówki w czasie godzin otwarcia. Jak widzicie miejsc zbiórki jest wiele, gdzie, komu bliżej i wygodniej, tam może pozostawić dla nas zebrane nakrętki.

Prosimy zgłaszajcie nam punkty, gdzie jeszcze możemy z Waszą pomocą prowadzić zbiórkę nakrętek, im więcej takich punktów tym szybciej będziemy mogli zrealizować nasze plany rozwoju placówki rehabilitacyjnej, której działania na rzecz osób niepełnosprawnych są bardzo potrzebne na naszym terenie.

Z Waszą pomocą do tej pory odstawiliśmy do skupu już 680 kg nakrętek. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę.

Aktualnie realizowany projekt

Fundacja Stella obecnie realizuje projekt „Dzielny Samodzielny”, który jest współfinansowany ze środków PFRON. Celem programu „Dzielny Samodzielny” jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, wzmocnienie ich relacji z otoczeniem i zwiększenie umiejętności komunikowania się. Najkrócej mówiąc celem programu jest zwiększenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej. W projekcie bierze udział 55 osobowa grupa dzieci, młodzieży i osób dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością. Cel projektu będzie osiągany poprzez prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz poprzez indywidualną i grupową terapię psychoruchową podnoszącą poziom funkcjonowania fizycznego i intelektualnego. Jest to projekt wieloletni a jego zakończenie jest planowane na 31 marca 2018r.

Jak pomagaliśmy w zeszłym roku?

Fundacja w roku 2015 przeprowadziła łącznie 5796 zajęć/zabiegów/ćwiczeń indywidualnych i grupowych, w tym 3721 to zajęcia dla dzieci i młodzieży, a 2075 to zabiegi dla osób dorosłych.

Fundacja poprzez swoje działania przyczynia się do łamania barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne i ich bliskich uniemożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w otoczeniu. Ograniczenia finansowe niepełnosprawnych, ich rodziców (opiekunów) na prowadzenie systematycznej i kompleksowej terapii, brak nieodpłatnych ofert terapeutycznych na naszym rynku, czy też zbyt długi okres oczekiwania na rehabilitację refundowaną przez NFZ w stosunku do negatywnych skutków odraczania terapii, to tylko niektóre przyczyny, które prowadzą do pogłębiania się dysfunkcji całej rodziny. W związku z tym, że długotrwała niepełnosprawność prowadzi do zubożenia rodzin, nasza Fundacja pełni ważną rolę w rehabilitacji zarówno zdrowotnej jak i społecznej na naszym terenie, przywracając najbardziej możliwie uczestnictwo osób niepełnosprawnych, jak i ich bliskich w życiu społecznym. Fundacja w 80% świadczy nieodpłatne usługi terapeutyczne. Obecnie pod stałą, nieodpłatną opieką Fundacji jest 56 rodzin, w których przynajmniej jeden z nieletnich członków tych rodzin jest obciążony niepełnosprawnością wymagającą systematycznej rehabilitacji ruchowo – intelektualnej, jednak oczekujących na objęcie nieodpłatną opieką w usprawnianiu ich funkcji życiowych jest coraz więcej

Czym są metody rehabilitacyjne Vojty i NDT Bobath?

Postaramy się opowiedzieć jak najbardziej zrozumiale.

Hania, Gabryś i Kinga, każde z nich raz w tygodniu wkłada wiele wysiłku, żeby być sprawniejszym. Każde z nich ma inne schorzenie, inne dysfunkcje i codzienne problemy ale korzystają z tych samych terapii metodą Vojty i NDT Bobath, które przynoszą im ulgę, większą sprawność i samodzielność. Poza pracą z terapeutą w placówce, muszą ćwiczyć codziennie w domu.

Metoda Vojty to stymulacja mająca na celu uruchomienie właściwej matrycy ruchu, którą każdy człowiek ma zaprogramowaną według genetycznego schematu. Pojawiająca się przeszkoda w ośrodkowym układzie nerwowym powoduje, że człowiek nie może czerpać informacji z programu rozwoju ruchowego i rozwoju mechanizmów kontroli postawy, które są tam zakodowane. Rozwój dziecka następuje wraz ze zwiększającym się zainteresowaniem światem i rozwojem bodźców wzrokowych. Chęć poznania otoczenia u osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym i przetrwałe odruchy prymitywne powodują, że zaczyna posługiwać się on zastępczymi wzorcami ruchowymi tzw. patologicznymi. Metoda Vojty daje możliwość aktywizacji pracy mięśni rotujących kręgosłup, które leżą głęboko i bodźce powierzchowne do nich nie docierają. Aby osiągnąć prawidłową postawę ciała, właściwy wyprost wszystkich odcinków kręgosłupa, należy zmusić do pracy najgłębszą warstwę mięśni krótkich rotatorów kręgów. Co to oznacza? To, że jeśli te mięśnie nie są używane, w krótkim czasie zostaną zastąpione tkanką łączną, która nie pozwoli utrzymać kręgosłupa we właściwym wyproście. Celem terapii jest osiągnięcie wzorców ruchowych w najbardziej prawidłowym kształcie, wówczas dziecko ma możliwość wykonać ruch, którego samo nie byłby w stanie zrobić, co pozwala mu odczuwać i poznawać własne ciało, gromadzić nowe doświadczenia ruchowe. Wielokrotne powtarzanie ćwiczeń prowadzi do stymulacji ośrodkowego układu nerwowego. Aktywizowanie podczas terapii umożliwia wykorzystanie stymulacji w motoryce, a tym samym przyczynia się do większej sprawności fizycznej dziecka.

Metoda NDT-Bobath. Podstawowym założeniem tej terapii jest przygotowanie pacjenta do możliwie samodzielnego funkcjonowania. Metoda NDT-Bobath nie zawiera żadnych gotowych zestawów ćwiczeń. Cała strategia postępowania usprawniającego oparta jest na wnikliwej analizie problemu klinicznego, precyzyjnej ocenie zarówno rozwoju psychomotorycznego, jak i potencjału rehabilitacyjnego. Celem terapii jest optymalizacja podstawowych funkcji życiowych poprzez poprawę kontroli posturalnej i torowanie ruchów selektywnych oraz regulację napięcia mięśniowego. Hmm…. To chyba mało zrozumiałe, spróbujmy inaczej. Terapia NDT-Bobath jest prowadzona przede wszystkim po to, aby pomóc naszym podopiecznym przystosować się do funkcjonowania w codziennym otoczeniu. Podstawą stosowania tej metody jest doskonała znajomość rozwoju neurofizjologicznego człowieka. Dziecko z jakąkolwiek niesprawnością ruchową nieprawidłowo czuje własne ciało, i nieprawidłowo wykonuje poszczególne ruchy, co jest przyczyną jego dalszego, nieprawidłowego rozwoju. Terapeuta prowadzi rehabilitację w taki sposób, aby poprzez ćwiczenia i codzienne funkcjonowanie eliminować złe wzorce ruchowe, a utrwalać te dobre. Ćwiczy całe ciało, umiejętnie kierując ruchami, zapewnia ich właściwy kierunek, ułatwia osiągnięcie stabilizacji kończyn w podporach, zachowanie pozycji. W ten sposób dostarcza uczestnikom terapii odpowiednich bodźców czuciowych i doznań ruchowych. Tempo i rytm ćwiczeń zawsze dobierane są indywidualnie, bo nie mogą być dla naszych podopiecznych zbyt męczące. Terapia przebiega w sposób zaplanowany, zadaniowy, przyjemny dla jej uczestników, ukierunkowany na ich satysfakcję z rezultatów terapii, co następnie przekłada się na możliwości ich uczestnictwa w życiu codziennym. W obu prezentowanych metodach bardzo ważną rolę pełnią rodzice i opiekunowie pacjenta. Są oni pełnoprawnymi członkami zespołu terapeutycznego i bez ich aktywnego włączenia się w proces usprawniania nie byłoby możliwe osiągnięcie dobrych wyników terapii.

Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej zaprasza na atrakcje dla dzieci podczas XXIII Święta Roweru.

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej realizuje projekt pod tytułem „Dzielny Samodzielny” współfinansowanego ze środków PFRON Konkurs 24 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zobacz ogłoszenie

W sobotę 05.03.2016 r., pomiędzy godziną 19:30 a 21:30 na pływalni MOSiR w Lubartowie odbędzie się II Charytatywny Maraton Pływacki „Pływamy dla...” Tym razem fundusze zebrane podczas zawodów powędrują dla podopiecznych naszej Fundacji. Zachęcamy do udziału zarówno dzieci, jak i dorosłych, to świetna okazja by aktywnie spędzić czas i przy okazji pomóc potrzebującym. Koszt uczestnictwa w maratonie to minimum 10 zł.

Warunki uczestnictwa:

 • uczestnictwo w imprezie jest możliwe po wcześniejszej akceptacji regulaminu imprezy i podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia w niej udziału;
 • w maratonie mogą wziąć udział zarówno dzieci jak i dorośli;
 • zapisy dla dzieci trwają w godzinach 18.00 ­ 19.30, a dla dorosłych w godzinach 20.30 ­ 23.30 w dniu 05.03.2016 r.na terenie pływalni MOSiR;
 • koszt uczestnictwa w maratonie to minimum 10 zł, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane dla Fundacji Stella

Cały regulamin jest dostępny na stronie: http://www.lkp­skalar.pl/aktualnosci.html

Ogłoszenie o naborze do projektu: Zapraszamy do udziału w projekcie „PZU – Paszportem do Sprawności i Samodzielności”.Realizowanym przez Fundację „Stella” im. Agaty Orłowskiej w ramach współpracy z Fundacją PZU. Zobacz ogłoszenie

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej prowadzi nabór do realizacji zadania publicznego pod tytułem „Jestem Samodzielny” Zobacz ogłoszenie

W dniu 28.06 (niedziela) podczas XXII Święta Roweru w Lubartowie odbędzie się zbiórka do puszek na rehabilitację dzieci i młodzieży - podopiecznych Fundacji "Stella" im. Agaty Orłowskiej oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Zbiórka pod hasłem "Jesteśmy kowalami losu niepełnosprawnych dzieci" otrzymała numer "2015/2489/OR". Dane zawarte w zgłoszeniu zostały zamieszczone na portalu zbiórek publicznych "LINK do indywidualnej zbiórki". Dzięki Waszym nawet najdrobniejszym datkom, będziemy mogli pomóc wielu dzieciom w stałej rehabilitacji, która jest ważną częścią ich drogi do osiągnięcia możliwie najlepszej sprawności i samodzielności. Nie bądźmy obojętni na ból i cierpienie. Wasza dobroczynność, to szansa dla naszych dzieci na rehabilitację jakiej bezwarunkowo potrzebują."