PNF

PNF (z ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) proprioceptywne torowanie nerwowo - mięśniowe - jedna z najbardziej uznanych na świecie neurofizjologicznych, holistycznych metod fizjoterapeutycznych, dedykowana stopniowemu odtwarzaniu umiejętności ruchowych pacjenta i przywracaniu utraconej przez stawy i mięśnie funkcji. Terapia, której celem jest nauka prawidłowych wzorców ruchowych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. W jej wyniku podnosi się swoją sprawność fizyczną, zwiększa samodzielność i pewność siebie, czego rezultatem jest łatwiejszy kontakt z otoczeniem.