NDT Bobath

Koncepcja NDT Bobath jest szczególnie przydatna w terapii wcześniaków, niemowląt i dzieci najmłodszych z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego. Usprawnianie według tej metody ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejąca niesprawność. Terapia hamuje nieprawidłowe odruchy, wpływa na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia.  Rehabilitacja poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała, wyzwala ruch w formie najbardziej zbliżonej do prawidłowego, na tyle, na ile jest to możliwe. Zaplanowany proces leczenia przyczynia się do wykorzystywania i utrwalania zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.