Kinezyterapia

Leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu. Głównym celem terapii jest przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn, poprawa wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni, kontrolowany spadek wagi ciała, kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych. Kinezyterapia stosowana jest w profilaktyce, rekreacji i rehabilitacji. Leczniczo stosujemy:

1. odpowiednio dobrane ćwiczenia według indywidualnych potrzeb pacjenta,

2. gimnastykę korekcyjną.