Integracja sensoryczna

Ideą terapii jest usprawnienie organizacji i przesyłania wrażeń sensorycznych u dzieci z dysfunkcjami przetwarzania wrażeń zmysłowych oraz zaburzeniami dotyczącymi rozwoju poznawczego. To metoda, od której oczekuje się usprawnienia zintegrowanej percepcji, jej głównym celem jest poprawa odbioru bodźców docierających z otaczającego środowiska, rozładowania napięć oraz wyciszenia całego organizmu co w efekcie pozwala na lepszy kontakt z najbliższymi.