Indywidualne zajęcia ruchowe

Celem terapii jest usprawnienie funkcji narządu ruchu niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego, dostępnych w ramach możliwości funkcjonalnych dziecka oraz pobudzanie go do podejmowania aktywności ruchowej. Dla uzyskania pozytywnych zmian w motoryce dziecka stosuje się ćwiczenia:

1. biernego rozciągania przykurczów, mające na celu zwiększanie i utrzymanie zakresu ruchu w stawach,

2. wzmacniające siły mięśni,

3. samodzielnej zmiany pozycji ciała,

4. podnoszenia poziomu równowagi i orientacji przestrzennej,

5. mobilizowania do większego wysiłku i pełnej współpracy z terapeutą,

6. rozwijania u osób niepełnosprawnych wiary we własne możliwości.