Kinesio Taping

Jedna z metod fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi czynnikami fizykalnymi, zarówno naturalnymi, jak i wytworzonymi sztucznie, dzięki którym w tkankach zostaje pobudzony proces biologiczny. Celem fizjoterapii jest usuwanie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Poprzez zabiegi uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu. W fizykoterapii wykorzystuje się: prąd, pole magnetyczne, ultradźwięki, bodźce termiczne, światło oraz wodę. Stosowane zabiegi:

° Elektroterapia:

° Prąd galwaniczny

° Jonoforeza

° Prądy diadynamiczne

° Prądy interferencyjne

° Elektrostymulacja

° Prąd Tens

° Prąd Trauberta

° Pole magnetyczne

° Lasr

° Ultradźwięki, fonoforeza

° Lampa Sollux

° Termoterapia