Alpakoterapia

Alpakoterapia to metoda terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych alpak, która pomaga podopiecznym oswoić się ze zwierzętami i uczy, jak je traktować. Puszyści terapeuci są motywatorem do podejmowania przez podopiecznych działań, oddziałują na sferę psychiczna, fizyczną, społeczną, intelektualną oraz emocjonalną. Prowadzone zajęcia mają na celu:

-kształtowanie/ rozwijanie właściwych postaw wobec zwierząt

-budowanie pozytywnych relacji między dzieckiem a alpaką

-rozwijanie nowych zainteresowań

-zdobywanie podstawowych wiadomości na temat nowo poznanych przyjaciół -alpakach

-zwiększenie zasobu słów

-poprawa samooceny i samopoczucia

-rozwijanie empatii

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

-nauka bądź udoskonalanie rozpoznawania kolorów i liczenia

-usprawnianie motoryki dużej i małej

-wzbogacenie rozwoju społecznego

-stymulację dotykową

-usprawnianie motoryki małej.